بورس جهانی

  • ترامپ ۱۳۹۵-۱۰-۰۶ ۰۹:۴۳

    افق بازارهای مالی چگونه خواهد بود؟

    علامت سوال بزرگ ذهن سرمایه گذاران؛سیاست های تجاری ترامپ

    در هفته های اخیر شاخص های مالی در بورس های بزرگ جهان بویژه آمریکا رشدی قابل ملاحظه داشته اند. این رونق حاصل پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیش بینی کاهش مقررات دست و پاگیر، کاهش مالیات اشخاص و شرکت ها و اجرای برنامه های انبساطی مالی از سوی دولت جدید آمریکا بوده است.