گزارش های اقتصادی

  • بازار مالی ۱۳۹۵-۰۹-۱۴ ۱۰:۵۱

    تمرکز بر گزارش های اقتصادی بیشتر خواهد شد؛

    بررسی عوامل موثر بر بازارها در هفته پیش رو

    هفته گذشته سرمایه گذاران شاهد اصلاح رو به پایین شاخص ها در برخی بازارهای بزرگ مالی بودند البته پس از سه هفته رشد چشمگیر، افول شاخص ها چندان غیرطبیعی نبود. هفته پیش همچنین قیمت برخی مواد خام کاهش یافت و قیمت برخی دیگر رشد کرد. تحلیلگران برای هفته پیش رو پیش بینی هایی مطرح کرده اند که در ادامه به آنها اشاره می شود.