پوند

کل اخبار:33

 • دلار امروز ۱۰:۴۳

  بانک مرکزی اعلام کرد؛

  افزایش قیمت ۳۵ ارز بانکی، جهش دلار، پوند و یورو

  بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت ۳۵ ارز همچون دلار، پوند انگلیس و یورو نسبت به دیروز افزایش و چهار ارز دیگر کاهش یافت.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۰:۳۰

  بانک مرکزی اعلام کرد؛

  صعود دلار و پوند، رشد ۲۵۷ ریالی یورو

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۱ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنجشنبه افزایش و قیمت ۷ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ده روپیه سریلانکا نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۱:۴۱

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار، یورو و پوند صعودی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۷ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۸ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۴ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۰:۳۳

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار و یورو صعودی شد،پوند عقب نشینی کرد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۱ ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۰:۴۷

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  قیمت سه ارز عمده صعودی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۳ ارز از جمله دلار ، یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۴ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۵ ۱۰:۵۹

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار نزولی شد، پوند و یورو بالا رفت

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۷ ارز از جمله دلار نسبت به روز پنجشنبه کاهش و نرخ ۱۸ واحد پولی مانند یورو و پوند افزایش یافت؛ نرخ ۴ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۱:۱۲

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار از مرز ۳۳۴۰ تومان گذشت

  بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت ۲۷ ارز همچون دلار، یورو و پوندانگلیس نسبت به دیروز افزایش و ۹ واحدپولی کاهش یافت و سه ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۱۰:۵۶

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار درآستانه ۳۳۴۰ تومان قرار گرفت

  بانک مرکزی امروز ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت ۲۳ ارز همچون دلار نسبت به دیروز افزایش و ۱۴ واحدپولی از جمله یورو و پوند انگلیس کاهش یافت؛ دو ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۲۰ ۱۱:۰۸

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  پرواز دلار،عقب نشینی پوند و یورو

  بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت دلار به همراه ۲۰ ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و ۱۵ ارز همچون پوند انگلیس و یورو کاهش یافت؛ ۳ ارز نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۱۹ ۱۱:۳۳

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار نزولی شد، یورو از ۴۰ هزار ریال گذشت

  بانک مرکزی امروز (یکشنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۲۵ ارز همچون یورو و پوند انگلیس افزایش یافت، دلار به همراه ۱۰ ارز دیگر کاهش داشتند و ۳ ارز نیز ثابت ماندند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۱۵ ۱۱:۳۰

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار و یورو صعودی شد، رشد ۳۱۴ ریالی پوند

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روزگذشته افزایش و نرخ ۹ واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۱:۵۳

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار و یورو صعودی شد، پوند افت کرد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۱۰:۳۴

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار ۹ ریال گران شد

  بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۱۹ ارز همچون دلار، پوند و یورو نسبت به دیروز افزایش یافت، ۱۴ ارز دیگر کاهش داشتند و ۶ ارز نیز ثابت ماندند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۱۱ ۱۱:۰۹

  نرخ ارز ۳۹ کشور ثبت شد؛

  دلار و پوند تقویت شد، یورو افت کرد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ هشت واحد پولی دیگر مانند یورو کاهش یافت؛ نرخ یک ارز نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۰۸ ۱۰:۴۹

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  پرواز دلار و یورو، پوند نزولی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۲ واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۱۲:۴۱

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار، پوند و یورو صعودی شد، ۱۰ ارز بانکی افت کرد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۷ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر کاهش یافت و نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۰:۳۷

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  هر دلار ۳۳۱۲۷ ریال شد، افزایش پوند و یورو بانکی

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۵ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۳ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ روبل روسیه نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۰۴ ۱۱:۰۴

  ارز ۳۹ کشور ثبت شد؛

  صعود دلار و پوند، رشد ۴۱۸ ریالی یورو

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۱ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنجشنبه افزایش و نرخ ۶ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۳:۴۲

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار بالا رفت، یورو و پوند نزولی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۶ ارز از جمله دلار نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۲ واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ یک ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۱۱:۴۲

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار از مرز ۳۳ هزار ریال گذشت، افزایش پوند و یورو

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۱ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۴ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۴ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۳۰ ۱۱:۱۲

  بانک مرکزی اعلام کرد؛

  رشد دسته جمعی ۳۰ ارز بانکی

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ ۶ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۳ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۲۸ ۱۱:۳۳

  ارز ۳۹ کشور ثبت شد؛

  افزایش نرخ دلار بانکی، پوند و یورو نزولی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۶ ارز از جمله دلار نسبت به روز پنجشنبه افزایش و نرخ ۱۰ واحد پولی از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ ۳ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ ۱۰:۳۳

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  ادامه صعود دلار، یورو و پوند کاهشی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۱:۲۱

  ارز ۳۹ کشور ثبت شد؛

  رشد دلار، عقب نشینی پوند و یورو

  بانک مرکزی امروز(سه شنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۱۸ ارز همچون دلار آمریکا افزایش و ۱۸ ارز دیگر از جمله پوند انگلیس و یورو کاهش یافت؛ ۳ ارز نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۰:۲۳

  رشد دسته جمعی ۲۲ ارز بانکی؛

  دلار، پوند و یورو صعودی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به پنج‌شنبه افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۰:۵۷

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  ادامه صعود دلار، یورو و پوند نزولی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۵ ارز از جمله دلار نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ ۵ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۱۷ ۱۰:۱۴

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  صعود دلار و یورو، پوند کاهشی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۴ ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی از جمله پوند کاهش یافت؛ نرخ ۵ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۱۰:۱۶

  ارز ۳۹ کشور ثبت شد؛

  پرواز دلار، یورو و پوند بانکی

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۹ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۴ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۱۰:۵۸

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  نرخ ۳۹ ارز بانکی تثبیت شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

 • دلار ۱۳۹۶-۰۵-۱۱ ۱۱:۱۱

  بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

  دلار بالا رفت، یورو و پوند کاهشی شد

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۴ ارز از جمله دلار نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ ۲۰ واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۵ ارز دیگر ثابت ماند.