قیمت پایه

کل اخبار:6

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۱۶:۴۰

  بررسی قیمت های جدید در بازار محصولات شیمیایی؛

  اسیداستیک در صدر و استایرن منومر در قعر جدول قیمت ها

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲ و ۱۶ مهرماه نشان می دهد که برخی از کالاها با افت و برخی دیگر با افزایش روبه رو شده اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۱۵:۴۱

  بررسی فهرست جدید قیمت ها؛

  کدام مواد پلیمری در سراشیبی قیمت قرار گرفتند؟

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲ و ۱۶ مهرماه نشان می دهد که برخی از کالاها با افزایش و برخی دیگر نیز با کاهش روبه رو شده اند.

 • پلی استایرن ۱۳۹۶-۰۶-۱۹ ۱۶:۱۴

  روند افزایشی قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  پلی استایرن ها صدرنشین شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۶-۱۲ ۱۶:۲۶

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۵ و ۱۲ شهریور؛

  استایرن منومر صدرنشین شد

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۵ و ۱۲ شهریور نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۱۷:۰۸

  مقایسه قیمت در تاریخ 29 مرداد و 5 شهریور؛

  رشد قیمت پایه محصولات شیمیایی

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۹ مرداد و ۵ شهریور نشان می دهد که اکثر کالاها روندی افزایشی داشته اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۱۶:۰۲

  افزایش قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  استایرن بوتادین رابرها صدر نشین شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲۹ مرداد و ۵ شهریورماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.