قیمت پایه

کل اخبار:13

 • شیمیایی دیروز ۱۵:۳۲

  نوسان قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  افزایش قیمت نرمال بوتانول و کاهش منواتیلن گلایکول

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۲ و ۲۹ مردادماه نشان می دهد که اکثر محصولات روندی افزایشی داشته اند.

 • پلیمر دیروز ۱۳:۵۸

  قیمت پایه محصولات پلیمری افزایش یافت؛

  صدرنشینی استایرن بودتاین رابرهای تیره و روشن

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲۲ و ۲۹ مردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی افزایشی داشته اند.

 • پتروشیمی دیروز ۱۳:۱۰

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۵:۳۳

  افت قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  بهای "آروماتیک سنگین" سبک شد

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۵ و ۲۲ مردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۵-۲۲ ۱۱:۳۴

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۱۷:۰۳

  آنالیز قیمت های جدید؛

  نگاهی به صدرنشین و قعرنشین قیمتی در بازار پلیمرها

  بررسی قیمت های پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۸ و ۱۵ مردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۵:۰۷

  افت و خیز قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  پی وی سی ها ارزان شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲۵ تیر و ۱ مردادماه نشان می دهد که برخی از کالاها با افت قیمت و برخی دیگر نیز با رشد روبه رو شده اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۷

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  پتروشیمی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • پی وی سی ۱۳۹۶-۰۴-۲۵ ۱۴:۴۸

  افزایش قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  پی وی سی ها صدر نشین شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۱۸ و ۲۵ تیرماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • کراپ‌شده - پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۴-۲۵ ۱۲:۴۵

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۴-۱۸ ۱۵:۳۵

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۴-۱۱ ۱۷:۳۲

  اوره صنعتی ارزان شد؛

  افت و خیز قیمت پایه شیمیایی ها

  بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۸ خرداد و ۱۱ تیرماه نشان می دهد که برخی از محصولات با کاهش و برخی دیگر هم با افزایش روبه رو شده اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۴-۱۱ ۱۶:۴۴

  استایرن بوتادین رابرها صدر نشین شدند؛

  رشد اندک قیمت پایه پلیمرها

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲۸ و ۱۱ تیرماه نشان می دهد که اکثر کالاها با افزایش محدود قیمت روبه رو شده اند.