قیمت پایه

 • شیمیایی امروز ۱۶:۵۲

  افت و خیز قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  دی اتیلن گلایکول و منواتیلن گلایکول ارزان شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۷ بهمن و ا اسفندماه نشان می دهد که این کالاها با افت و خیز روبه رو بوده اند.

 • بطری امروز ۱۶:۰۸

  مقایسه قیمت های پایه؛

  پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری صدر نشین شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۱۷ بهمن و ۱ اسفند نشان می دهد که اکثر کالاها روندی افزایشی داشته اند.

 • پتروشیمی امروز ۱۳:۴۲

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  پتروشیمی پتروشیمی قیمت های پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۱۷:۰۰

  بررسی فهرست جدید قیمت ها؛

  بهای محصولات شیمیایی افزایش یافت

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۳ و ۱۷ بهمن نشان می دهد که اکثر کالاها با افزایش روبه رو شده اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۱۳:۴۹

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  پتروشیمی قیمت های پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ۱۶:۲۸

  قیمت «بنزن» افزایش و «ایزوبوتانول» کاهش یافت؛

  افت و خیز قیمت پایه محصولات شیمیایی

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۹ دی و ۳ بهمن نشان می دهد که این کالاها با افت و خیز روبه رو شده اند.

 • پلیمر ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۶:۰۴

  افت و خیز قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  پلی استایرن معمولی صدرنشین شد

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ 5 و 19 دی ماه نشان می دهد که برخی از کالاها روندی افزایشی و برخی دیگر نزولی بوده اند.

 • قیمت پتروشیمی ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۳:۰۰

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • محصولات شیمیایی ۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۷:۰۳

  مقایسه فهرست جدید قیمت ها نشان داد؛

  بهای مواد شیمیایی در مسیر رشد

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۱ آذر و ۵ دی نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • پلیمر ۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۶:۲۱

  قیمت های جدید مورد بررسی قرار گرفت؛

  نگاهی به رده بندی قیمت مواد پلیمری

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲۱ آذر و ۵ دی ماه که هر دوهفته یکبار از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می شود، نشان می دهد که اکثر محصولات روندی صعودی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۲:۵۷

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت های پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.