قیمت پایه

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۳-۲۸ ۱۶:۰۴

  بررسی فهرست جدید قیمت ها؛

  کدام محصولات شیمیایی گران شدند؟

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۱ و ۲۸ خردادماه نشان می دهد که برخی از کالاها روندی کاهشی و برخی دیگر نیز روندی افزایشی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۳-۲۸ ۱۴:۳۳

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۳-۲۱ ۱۶:۴۴

  استایرن بوتادین رابرهای تیره و روشن ارزان شدند؛

  روند نزولی قیمت پایه محصولات پلیمری

  بررسی قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۷ و ۲۱ خردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۳-۲۱ ۱۲:۱۹

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۶:۵۰

  بررسی فهرست جدید قیمت های پایه نشان می دهد؛

  بهای محصولات شیمیایی در سراشیبی

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و ۷ خردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۶:۰۱

  پلی اتیلن سنگین اکستروژن ارزان شد؛

  افت و خیز قیمت پایه محصولات پلیمری

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و ۷ خردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۷:۱۵

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  ثبات قیمت اوره و رشد استایرن منومر

  بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۴ و ۳۱ اردیبهشت نشان می دهد که برخی از محصولات با افزایش قیمت و برخی دیگر نیز روندی ثابت داشته اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۶:۴۲

  مقایسه قیمت های پایه در تاریخ ۲۴ و ۳۱ اردیبهشت؛

  ثبات در بازار محصولات پلیمری

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۲۴ و ۳۱ اردیبهشت ماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی ثابت داشته و نسبت به هفته قبل بدون تغییر مانده اند.

 • کراپ‌شده - پتروشیمی فجر ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۴:۱۷

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۱۶:۰۳

  دی اتیلن گلایکول ارزان شد؛

  بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۷ و ۲۴ اسفند نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند و تعداد اندکی از آنها با افزایش قیمت روبه رو شده اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۱۵:۲۱

  پلی استایرن ها باز هم ارزان شدند؛

  نزول قیمت های پایه محصولات پلیمری

  بررسی قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۱۷ و ۲۴ اردیبهشت ماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۱۳:۰۱

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۲-۱۷ ۱۴:۴۸

  روند نزولی قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  پلی استایرن ها ارزان شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۱۰ و ۱۷ اردیبهشت نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

 • پتروشيمي ۱۳۹۶-۰۲-۱۷ ۱۳:۲۹

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۲-۱۰ ۱۶:۴۶

  افت و خیز قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  افزایش قیمت اوره صنعتی و پارازایلین

  بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۳ و ۱۰ اردیبهشت نشان می دهد که برخی از کالاها با افزایش و برخی دیگر نیز با کاهش روبه رو بوده اند.

 • کراپ‌شده - پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۲-۱۰ ۱۴:۰۵

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.