قیمت های پایه

کل اخبار:11

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۵:۵۸

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  رشد قیمت اورتوزایلین و افت اوره

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ۱۴ و ۲۱ آبان ماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • پلیمر ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۵:۲۸

  افت و خیز قیمت پایه محصولات پلیمری؛

  پلی اتیلن های ترفتالات گرید نساجی صدر نشین شدند

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ۱۴ و ۲۱ آبان ماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۱:۳۶

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۸-۱۴ ۱۶:۴۴

  قیمت های پایه در تاریخ ۷ و ۱۴ آبان مقایسه شد؛

  نگاهی به رده بندی جدول قیمت محصولات شیمیایی

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۷ و ۱۴ آبان ماه  نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • پایپ گرید ۱۳۹۶-۰۸-۱۴ ۱۶:۰۳

  فهرست جدید قیمت های پایه بررسی شد؛

  افت و خیز بهای مواد پلیمری

  بررسی قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ ۷ و ۱۴ آبان ماه نشان می دهد که برخی از محصولات افت کرده و برخی دیگر نیز با افزایش قیمت روبه رو شده اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۸-۰۷ ۱۳:۰۶

  از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ ۱۷:۳۱

  افزایش قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

  صدرنشینی سودمایع

  بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۲۳ و ۳۰ مهرماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی افزایشی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ ۱۲:۱۹

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • شیمیایی ۱۳۹۶-۰۷-۲۳ ۱۷:۵۲

  "اسیداستیک" صدر نشین شد؛

  افزایش قیمت پایه محصولات شیمیایی

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۶ و ۲۳ مهرماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی صعودی داشته اند.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۷-۲۳ ۱۲:۲۲

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

 • پتروشیمی ۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۱۱:۳۳

  از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

  قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.