صادرات و واردات

  • ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۹-۲۹ ۱۲:۳۱

    نگاهی به حال و هوای بورس کالا و مواد خام ترکمنستان؛

    تنظیم صادرات و واردات ترکمنستان از طریق بورس کالا

    بورس کالا و مواد خام ترکمنستان در واقع مهم‌ترین نهاد اقتصادی این کشور است که ساختار و نهاد اصلی تنظیم کننده صادرات و واردات ترکمنستان است. قراردادهای صادراتی و وارداتی این کشور، حتما باید در بازار بورس کالا و مواد خام آن ثبت شوند و تحقق آن‌ها منوط به ثبت در این نهاد تجاری اقتصادی است.