شاخص جهانی

  • untitled.bmp ۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۱۱:۲۲

    استارت متفاوت اقتصاد جهان در ۲۰۱۷؛

    شاخص جهانی دلار سال جدید را با رکورد شکنی آغاز کرد

    به نظر می رسد سال ۲۰۱۷ شروع اقتصادی پررونقی را پیش رو داشته باشد، چرا که بازارهای مالی، قیمت نفت و شاخص دلار در نخستین روز کاری سال ۲۰۱۷ رشد کردند. این درحالی است که سال ۲۰۱۶ شرایطی معکوس رقم خورده بود.