ترامپ

کل اخبار:1

  • ترامپ ۱۳۹۶-۰۶-۰۹ ۱۲:۲۲

    اظهارنظر یک کارشناس روسی؛

    هدف ترامپ حذف ایران از بازار جهانی نفت است

    کارشناس مؤسسه مطالعات راهبردی روسیه می گوید: یکی از اهداف سیاست های خصمانه رئیس جمهوری کنونی آمریکا در برابر تهران، آسیب رساندن به جایگاه ایران به عنوان بازیگر کلیدی بازار نفت است.