تالار های منطقه آزاد

کل اخبار:1

  • منطقه آزاد ۱۳۹۶-۰۶-۲۴ ۱۲:۲۶

    یادداشت؛

    الزامات توسعه بورس کالا در مناطق آزاد

    ایجاد و تقویت بورس کالا از جمله راهکارهای اقتصاد آزاد است، که باتوجه به رشد واحدهای تولیدی در مناطق آزاد می‌تواند فضای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را به‌دور از انحصار و برای جذب بازار بیشتر وارد فضای رقابتی‌تری برای دادوستد محصول کند.