بلومبرگ

  • طلا ۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۰۹:۴۸

    رئیس صندوق سرمایه گذاری بلک راک اعلام کرد؛

    طلا بهترین پوشش ریسک سرمایه گذاری طی ماه های آتی

    رئیس صندوق سرمایه گذاری بلک راک نسبت به اوضاع بی ثبات سیاسی و اقتصادی جهان طی ماه های آینده هشدار داد و به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرد تا بخشی از دارایی و سرمایه خود را در بازار طلا سرمایه گذاری کنند.