بازار آتی ارز

کل اخبار:1

  • آتی سکه ۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۱۴:۲۵

    یک کارشناس بازار سرمایه برای پیش بینی پذیر کردن بازارها پیشنهاد کرد:

    راه اندازی بازار آتی ارز و رواج ابزارهای پوشش ریسک در بورس کالا

    یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که شوک های قیمتی در نرخ ارز منجر به ناپایداری در اقتصاد می شود، گفت: راه اندازی بازار آتی ارز و رواج ابزارهای پوشش ریسک در این حوزه می تواند بسیاری از بی ثباتی ها و نا اطمینانی های اقتصاد را برطرف کند و کمک شایانی به تحقق موضوع یکسان سازی نرخ ارز داشته باشد.